Connect with us

NAJNOWSZE INFORMACJE

OK Samorząd Pyrzycki wstępuje w szeregi ogólnopolskiego ruchu

Opublikowane

w dniu

Stowarzyszenie OK Samorząd Pyrzycki, którego liderem jest Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa i członek nowego klubu radnych w sejmiku województwa, podpisało dziś porozumieniu o współpracy i dołączeniu do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej.

W podpisanym dziś porozumieniu strony deklarują współpracę w realizacji programu Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem decentralizacji, potrzeby reformy finansów publicznych, dbałości o oświatę, spraw zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz poszanowania dla środowiska naturalnego.

Strony zadeklarowały bieżąco współpracę w tworzeniu programu, wymianę pomysłów i doświadczeń dotyczących działalności społecznej czy samorządowej czy opracowaniu lokalnych programów działalności i budowaniu struktur.