Connect with us

BIELICE

Bielice na 5 miejscu od końca, Pyrzyce i Lipiany daleko w stawce

Opublikowane

w dniu

Dziś zaglądamy do Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2020, przygotowany na Europejski Kongres Samorządów.

 

Prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyjaśnił, że podstawowym celem rankingu jest wyjaśnienie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020.

– Dodatkowo uwzględniliśmy wpływ pandemii na kondycję samorządów. Uzupełniliśmy powadzone analizy o nakłady prowadzone na przeciwdziałanie i usuwaniem skutków pandemii.  Zachowaliśmy te same kryteria oceny, te same wskaźniki, co w latach ubiegłych, dla zachowania porównywalności tego rankingu – tłumaczył prof. Nita.

Dla celów metodologicznych został zbudowany syntetyczny indeks będący pochodną siedmiu składników: udziału dochodów własnych samorządu w dochodach ogółem, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Tych siedem składowych mówi o kondycji samorządów. Na 1533 gminy w rankingu Gmin Wiejskich najwyższą lokatę (ale mimo to bardzo odległą) zajmują Przelewice, są sklasyfikowane na 895 miejscu. Kozielice znajdują się na 985 miejscu, Warnice są na 1312 pozycji, a Bielice zajmują 1528 miejsce (w Polsce jest tylko 5 gmin ze słabszym współczynnikiem)

W rankingu Gmin Miejsko-Wiejskich Pyrzyce są dopiero na 425 miejscu, a Lipiany na odległej 570 pozycji. W tym zestawieniu sklasyfikowano 642 samorządy.