Connect with us

BIZNES

6500 zapytań do przetargu na S10. Otwarcie ofert przesunięte

Opublikowane

w dniu

W trwających od około miesiąca postępowaniach przetargowych na realizację ośmiu odcinków S10 Szczecin-Piła wykonawcy przesłali do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad około 6 500 pytań. Konieczne jest teraz przeprowadzenie dokładnej analizy i udzielenie odpowiedzi stąd otwarcie ofert zostało przesunięte na 15 grudnia tego roku.

W ramach procedury przetargowej potencjalni wykonawcy mogą zadawać pytania zamawiającemu (GDDKiA) dotyczące przedmiotu zamówienia i zapisów kontraktowych. Ważne, aby przed złożeniem ofert i podpisaniem umów udzielić odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców. Przekłada się to na sprawniejszy przebieg kolejnych etapów procedury przetargowej i późniejszej realizacji inwestycji. Odpowiedzi na pytania są publicznie dostępne na stronie postępowania w serwisie zakupowym GDDKiA, co pozwala na zapoznanie się wszystkim wykonawcom z odpowiedziami na pytania.

Najwięcej pytań – ponad tysiąc dotyczy odcinka S10 Suchań -Recz. Dla pozostałych odcinków jest od 600 do 900 pytań. Pytania dotyczą wielu kwestii technicznych, proceduralnych jak i również zapisów umów i specyfikacji.