Connect with us

EKOLOGIA

Stowarzyszenie zakładane przez gminę, które działa od lat, a robi niewiele

W 2006 roku Pyrzyce jako członek założyciel przystąpiły do Stowarzyszenia „Związku Miast Czystej Energii”. Celem była szeroko pojęta praca na rzecz wykorzystania geotermii dla rozwoju miasta. Mimo upływu lat organizacja nie była aktywna. Waśnie radni z Krotoszyna powiedzieli „STOP” i podjęli decyzję o opuszczeniu Stowarzyszenia.

 

Wiedzieliście, że gmina Pyrzyce w 2006 roku współtworzyła stowarzyszenie, dzięki któremu geotermia miała się rozwijać? Celem statutowym organizacji było optymalne wykorzystanie zasobów energii geotermicznej, znajdującej się w obszarze miast do zasilania istniejących miejskich sieci ciepłowniczych lub innego wykorzystania zgodnie z interesem społeczności lokalnej. W założeniach były też wspólne, międzygminne projekty i sięganie po środku unijne na rozwój geotermii.

Gmina Krotoszyn właśnie opuściła szeregi Stowarzyszenia „Związku Miast Czystej Energii”.

– Celem związku było optymalne wykorzystanie zasobów energii geotermicznej, znajdujących się w obszarze miast członkowskich, do zasilania istniejących miejskich sieci ciepłowniczych lub innego wykorzystania zgodnie z interesem społeczności lokalnej – uzasadniał wyjście ze struktur burmistrz Krotoszyna, Franciszek Marszałek. – Stowarzyszenie miało przystąpić do badań nad możliwościami pozyskiwania energii geotermalnej z podziemnych źródeł gorącej wody. Prace nad pozyskaniem i wykorzystaniem tego rodzaju ekologicznego źródła energii mogłyby potencjalnie liczyć też na dofinansowanie ze środków pozabudżetowych. Pomimo upływu 15 lat stowarzyszenie faktycznie nie podjęło działalności. Kilku jego członków założycieli podjęło już uchwały o wystąpieniu ze stowarzyszenia. Brak działań związku podważył również organ sprawujący nadzór nad stowarzyszeniem czyli Wojewoda Kujawsko-Pomorski – komentuje.

Radni się zgodzili z argumentacją władz Krotoszyna i podjęli uchwałą o wyjściu z organizacji.

 

Foto: źródło Geotermia Pyrzyce