Connect with us

BIELICE

RANKING BOGACTWA SAMORZĄDÓW. W Pyrzycach na każdego mieszkańca przypadało ponad 3 tysiące złotych na rok

Opublikowane

w dniu

Zaglądamy do rankingu Bogactwa Samorządów przygotowanego przez znane czasopismo Wspólnota. Wskaźniki dotyczą roku 2019, a więc czasu tuż sprzed pandemii koronawirusa.

 

W zestawieniu miast powiatowych, Pyrzyce plasują się w rankingu na 188 miejscu (na 267 gmin) z kwotą 3067,79 zł na mieszkańca.

Lipiany zajmują 576 miejsce (na 607 sklasyfikowanych) w rankingu miast jeśli chodzi o zamożność samorządu. W 2019 roku, a więc tuż przed pandemią, miały do dyspozycji 2766,21 zł na każdego mieszkańca gminy.

W rankingu gmin wiejskich Kozielice zajmują 137 miejsce z kwotą 3985,15 zł na mieszkańca, Przelewice 194 miejsce z sumą 3789,08 zł, Warnice są na 1323 miejscu z kwotą 2906,33 zł na mieszkańca, a Bielice na 1427 miejscu z kwotą 2811,48 zł. W zestawieniu gmin wiejskich sklasyfikowano 1537 samorządów.

Na 314 powiatów, pyrzycki zajmuje 57 miejsce w kwotą 980,89 zł na mieszkańca.

Ranking został przygotowany przez czasopismo Wspólnota. Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów.

– Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – tłumaczą na łamach Wspólnoty prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, autorzy rankingu.