Connect with us

INWESTYCJE

Staromiejska w Pyrzycach w przebudowie

Rozpoczął się drugi etap remontu ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach, prace trwają na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą Ciepłowniczą. 

Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 1 977 207,12 zł z dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. W tym roku wykonane zostaną prace wstępne, dotyczące infrastruktury technicznej w pasie drogi, w roku przyszłym wykonany zostanie remont jezdni, podjazdów i chodników.

– Cieszę się, że moja decyzja o etapowaniu remontu tego ważnego dla miasta Pyrzyce ciągu komunikacyjnego przynosi konkretne efekty – mówi Stanisław Stępień, Starosta Pyrzycki. – Mamy już zakończony pierwszy etap remontu na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Polnej i rozpoczynamy drugi etap. Planujemy dalsze prace w ciągu tej drogi powiatowej, czyli ulicy Poznańskiej od skrzyżowania z ulicą Ciepłowniczą do ulicy Jana Pawła II. By zrealizować to zadanie, złożyliśmy już kolejny wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych – dodaje.

 

Foto: Powiat Pyrzycki