Connect with us

EDUKACJA

Pyrzycki urząd chwali się pracą na rzecz oświaty. Są jednak nieścisłości

Poziom pyrzyckiej oświaty został najsłabiej oceniony w całym powiecie. Ranking „Wspólnoty” nie pozostawia złudzeń: edukacja w gminie Pyrzyce wymaga znaczącej poprawy. Zapytaliśmy władze gminy o to, jakie podjęły działania, żeby poprawić sytuację uczniów.

 

 

Gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia? Zajrzeliśmy w jeden z najważniejszych rankingów, wszak dotyczy on dzieci, ich i naszej przyszłości. Znane czasopismo samorządowe „Wspólnota” przygotowało ranking „Miejsca sprzyjające edukacji”.

Jak wypadają w rankingu gminy z powiatu pyrzyckiego? Okazuje się, że bardzo różnie. Na 2473 sklasyfikowane w zestawieniu gminy najwyżej plasują się Lipiany, na wysokim 123 miejscu w kraju! A najniższą pozycję sposób gmin zajmują Pyrzyce, odległe 2081 miejsce!

Zapytaliśmy zatem pyrzyckich urzędników o to jakie działania podjęła gmina, aby poprawić jakość nauki.

Sylwia Gabryelczyk, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia informuje, że magistrat dla poprawy jakości edukacji wprowadził i realizował programy rządowe, tj.: „Bezpieczna+”, „Aktywna tablica”, „ Ja w internecie”, dokonano też zakupów pomocy dydaktycznych.

Nauczyciele brali udział w doskonaleniu zawodowym: kształcenie kompetencji kluczowych, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje.

Prowadzono także analizę osiągnięć uczniów poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań prowadzących do poprawy efektów nauczania i uczenia się uczniów, testy diagnozujące, analiza ocen semestralnych i końcowych, modyfikowanie metod pracy poprzez aktywizację technik utrwalania wiedzy i umiejętności, organizacja zajęć rozwijających zainteresowania, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Szkoły organizowały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne o charakterze terapeutycznym i logopedycznym. Uczniowie byli nagradzani za każdy sukces i osiągnięcia dydaktyczne poprzez eksponowanie wytworów ich pracy (np. gazetki, wystawy),

– Systematycznie wprowadzany jest sprzęt multimedialny, którego zadaniem jest pomoc w nauce podstawy programowej do przedmiotów przyrodniczych, tj. geografia, biologia, chemia, fizyka. Dzięki programom rządowym uzupełniany jest oraz częściowo wymieniany sprzęt komputerowy, który wykorzystany jest w obecnym czasie do nauki zdalnej wśród uczniów, którzy nie mają możliwości korzystania z ww. sprzętu w domu. Realizowane są warsztaty wewnątrzszkolne w ramach programów autorskich, wdrażanie innowacji pedagogicznych – wymienia Sylwia Gabryelczyk.

Wśród wymienianych projektów i zadań realizowanych przez samorząd da się jednak zauważyć… nieścisłości. Gmina chwali się m.in. projektem „Ja w internecie” jako zadaniem, który pomógł poprawić jakość edukacji dla dzieci. Tym czasem projekt ten przeznaczony był dla trzech grup społecznych: osób w wieku 25 i więcej lat, rodziców oraz seniorów. Nie prowadzono w tym zakresie zajęć z dziećmi. Ta nieścisłość nie stawia w dobrym świetle urzędników, ci wszak powinni mieć wiedzę na temat projektów, którymi się zajmują.