Connect with us

BIELICE

Przelewice dobrze przepracowały rok. Gmina Pyrzyce i powiat ze spadkami w rankingu. RIO spogląda na samorządy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie opublikowała zestawienie pokazujące umiejętność radzenia sobie z finansami i realizacją zadań własnych wśród zachodniopomorskich powiatów i gmin. Spoglądamy na ranking pod kątem samorządów z powiatu pyrzyckiego.

 

 

Jak informuje RIO, które kontroluje budżety gmin pod względem prawidłowości, zestawienie ze względu na odmienną specyfikę poszczególnych stopni jednostek samorządu terytorialnego, podzielone jest na jednostki w podziale na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz powiaty ziemskie.

Wpływ na pozycję w rankingu ma 6 wskaźników finansowych.

 

W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem

W2 – relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem

W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem

W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W6 – wskaźnik bezrobocia

 

Na tej bazie powstało zestawienie, które pokazuje, jak radziły sobie gminy z finansami oraz zadaniami, jakie spoczywają na barkach gminy lub powiatów w 2020 roku.

W rankingu gmin wiejskich zostało sklasyfikowanych 47 samorządów, z czego Przelewice znalazły się na 23 miejscu (awans o 10 miejsc w stosunku do ubiegłego roku), Kozielice na 25 miejscu (spadek o 4 lokaty), Warnice na 29 miejscu (awans o 9 pozycji), a Bielice na 42 miejscu (awans o 5 miejsc).

W zestawieniu gmin miejsko-wiejskich Pyrzyce zajmują 21 miejsce (ze spadkiem o 3 miejsca w rankingu w stosunku do ubiegłego roku), a Lipiany zajmują 47 miejsce (takie samo jak w ubiegłym roku). W tym rankingu sklasyfikowano 55 gmin.

W zestawieniu powiatów, nasz pyrzycki zajmuje dopiero 13 miejsce na 18 skalsyfikowanych jednostek samorządowych, nasz powiat zanotował spadek o jedno miejsce względem rankingu z ubiegłego roku.