Connect with us

BIELICE

Niepełnosprawni będą mieli łatwiej

Samochód ma pomóc w transporcie osób niepełnosprawnych, wartość inwestycji wynosi 122 tysiące złotych.

 

Gmina Bielice otrzymała środki na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych. Wartość zadania opiewa na kwotę 122 tysięcy złotych.

Pojazd został zakupiony ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic miedzy regionami. 9-osobowy samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Celem projektu jest eliminacja barier stojących na przeszkodzie zwiększaniu mobilności społecznej i przestrzennej osoby niepełnosprawnych oraz zapewnienie równego dostępu tych osób do infrastruktury społecznej.

 

Foto: źródło Urząd Gminy Bielice