Connect with us

EKOLOGIA

Nawet 37 tys. złotych na wymianę pieca

Gmina Pyrzyce podpisała porozumienie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Dzięki dofinansowaniom właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli wymienić stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe na źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz wykonać termomodernizację budynków. Dotacja może wynosić nawet do 37 tys. złotych.

Porozumienie zobowiązuje gminę do udzielania informacji na temat programu, wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz pomoc w rozliczeniu przyznanego dofinansowania. Jak podaje Urząd Miasta i Gminy Pyrzyce w kwietniu tego roku planowane jest uruchomienie punktu konsultacyjnego.