Connect with us

BIZNES

Kiedy ruszy budowa obwodnicy Pyrzyc?

 

Ponad 7,5 km nowej drogi, która będzie omijać miasto od zachodu, wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, usprawni transport lokalny, poprawi bezpieczeństwo. Przetarg na opracowanie dokumentacji tej inwestycji został ogłoszony 27 stycznia 2022r. a w postępowaniu złożono 8 ofert. Jeśli etap projektowy będzie przebiegał zgodnie z planem, budowa obwodnicy Pyrzyc ma ruszyć w 2024 roku.

 

Zadanie o nazwie „Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119” to 7,6 km obwodnicy, która poprowadzona zostanie na zachód od miasta. Powstanie swego rodzaju bypass tzw. starej trójki (kiedyś DK3, dziś DW 119), który będzie spinał również dwie inne drogi wojewódzkie – DW 106 (ze Stargardu) i DW 122 (kierunek Banie, Krajnik Dolny). Takie poprowadzenie drogi będzie miało wpływ na jakość obsługi ruchu lokalnego, poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych, a także poprawi komfort życia mieszkańców Pyrzyc. Tysiące pojazdów, w tym ciężarówki, będą omijać centrum miasta.

 

Ostatni Generalny Pomiar Ruchu, przeprowadzony w latach 2020/2021, wykazał, że przez Pyrzyce przejeżdża średnio 16 tys. pojazdów na dobę. (Przed otwarciem S3, średnia wynosiła ponad 18 tysięcy). Ponad 10 procent z tej liczby stanowią samochody ciężarowe. Największe strumienie pojazdów rejestrowane są na kierunku północ – południe, do centrum miasta oraz w stronę Lipian i Myśliborza.

 

Analizy ZZDW wskazują, że na odcinkach dróg wojewódzkich, z których ruch przekierowany zostanie na obwodnicę, dochodziło do tej pory do blisko 40 kolizji rocznie. Także do wypadków śmiertelnych. Eksperci ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwracają uwagę, że przy głównej drodze przecinającej Pyrzyce znajduje się wiele obiektów użyteczności publicznej – szkoły, szpital, kościół, instytucje kultury etc. Skierowanie tranzytu na obwodnicę ograniczy zatory i znacząco poprawi bezpieczeństwo. Nowa droga ułatwi dojazd do zakładów przemysłowych, ale również osiedli znajdujących się wokół miasta.

 

Obwodnica będzie drogą jednojezdniową o szerokości 7 metrów, z poboczami 1,25 m. Na obu końcach obwodnicy przewidziano budowę rond.

– ZZDW przygotował wstępnie trzy warianty obwodnicy, z których już wybrano jeden docelowy. Różnice w tych koncepcjach dotyczyły głębokości odsunięcia obwodnicy od miasta oraz punktu jej włączenia do DW 106, czyli ulicy Stargardzkiej – wyjaśnia dyrektor ZZDW Michał Żuber. – Wybrano włączenie w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w kierunku Brzezina. Jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia poprawy widoczności i bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, które znajduje się w łuku drogi i na wzniesieniu dodaje dyrektor ZZDW.

 

Przetarg, który ma wyłonić wykonawcę dokumentacji, został ogłoszony 27 stycznia br. Termin składania ofert upłynął 8 lutego. Na prace projektowe i przeprowadzenie procedur administracyjnych przewidziano 16 miesięcy. Rozpoczęcie budowy planowane jest wiosną 2024, a zakończenie – jesienią 2026 r.

 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości tylko 30 mln złotych. Koszty budowy we wniosku złożonym do Ministerstwa Infrastruktury szacowano na 60 mln zł. Już jednak wiadomo, że m.in. z powodu inflacji, rosnących cen produktów i usług, będą dużo wyższe.  Na poziomie 82 mln zł.

 

– Zadeklarowane przez rząd polski wsparcie w wysokości 30 milionów złotych to już dzisiaj znacznie mniej niż 50 procent wartości zadania. Dlatego największym wyzwaniem będzie to, żeby znaleźć dodatkowe źródła finansowania, czy to po stronie rządowej, czy w funduszach unijnych – podsumowuje marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Z inwestycji ciesz się również radny Sejmiku Zachodniopomorskiego, Artur Nycz, który o budowę obwodnicy zabiegał przez wiele miesięcy.

 

– Zrobiliśmy jako samorząd wojewódzki wszystko, co w naszej mocy, by do budowy tej obwodnicy doszło – tłumaczy. – Cieszę się, że nasze starania kończą się szczęśliwie dla mieszkańców Pyrzyc. Niewątpliwie miasto potrzebuje wsparcia w zakresie wielu zadań i na pewno jako Samorząd Województwa będziemy się wsłuchiwali w głos osób, którym zależy na rozwoju Pyrzyc – dodaje.