Connect with us

NAJNOWSZE INFORMACJE

I Ty możesz dać dziecku nowy dom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Jest wiele dzieci, które zostały okrutnie doświadczone przez los. Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo.

Jeśli chcesz przyjąć je do siebie, obdarzyć ciepłem rodzinnym i zapewnić opiekę oraz wsparcie, rozważ możliwość utworzenia rodziny zastępczej.

 

Rodziny zastępcze mają zapewnione wsparcie finansowe ze strony PCPR związane z przyjęciem i utrzymaniem dziecka w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzieli kandydatom na rodziców zastępczych wsparcia i wszelkich informacji w tym zakresie. Więcej informacji w trakcie indywidualnej rozmowy z pracownikiem PCPR w Pyrzycach: ul. Młodych Techników 7, tel. 91 88 74 120 oraz 91 88 74 125.