Connect with us

NAJNOWSZE INFORMACJE

Dentobus przyjedzie do pyrzyckich dzieci

Już od 27 stycznia 2022 roku do wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pyrzyce zawita dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny. Dzięki niemu każdy przedszkolak i uczeń będzie miał zapewnioną opiekę stomatologiczną.

 

Wizyta w dentobusie jest bezpłatna, bezpieczna i atrakcyjnie przeprowadzana dla dzieci. Należy pamiętać, że rodzice lub opiekunowie prawni muszą wyrazić na nią zgodę (formularz zgody udostępnia szkoła/przedszkole). W przypadku braku złożenia formularza zgody wizyta nie będzie możliwa.

 

Dzieci zostaną przyjęte przez wykwalifikowany personel, czyli lekarza i higienistkę stomatologiczną. Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi. Będą w nim udzielane świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne, zawarte w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

 

Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony przez Gminę Pyrzyce – organ prowadzący szkoły i przedszkola, w ramach realizacji ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad dziećmi.