Connect with us

BIELICE

Bielice z fatalnym wynikiem. Pyrzyce lepiej, ale powodów do gratulacji nie ma

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” to jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce rankingów, oceniających zrównoważony rozwój poszczególnych samorządów.

 

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Zaglądamy do ostatniego z rankingów, za 2020 rok i sprawdzamy, jak wypadły gminy z naszego powiatu. A tu zdecydowanie najsłabiej prezentują Bielice, które zajmują jedno z ostatnich miejsc ze wszystkich gmin wiejskich w Polsce! Najlepszym współczynnikiem zrównoważonego rozwoju w  naszym powiecie mogą się poszczycić Pyrzyce, w zestawieniu gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajmują mimo wszystko odległe, aż 644 miejsce na 874 sklasyfikowane gminy.

 

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie (874 sklasyfikowane samorządy)

644 miejsce: Pyrzyce 30,04 punktów

774 miejsce: Lipiany 26,49 punkty

Gminy wiejskie (1537 sklasyfikowanych samorządów)

595 miejsce: Kozielice 25,36 punktów

1270 miejsce: Przelewice 18,45 punktów

1301 miejsce: Warnice 18,13 punktów

1530 miejsce: Bielice 12,69 punktów