Connect with us

BIELICE

Bielice w budowie. Wiedzieliście, że to można było zrobić dzięki Unii?

Wiedzieliście, że te inwestycje było można zrealizować dzięki unijnym środkom? Spoglądamy na zadania, nad jakimi pracowała gmina Bielice jako jednostka samorządu terytorialnego z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Poprosiliśmy władze gminy o wskazanie najważniejszych (ich zdaniem) inwestycji, które udało się zrealizować dzięki funduszom europejskim. Odpowiada nam Paula Ziemiańska, inspektor do spraw oświaty, kultury, sportu i funduszy europejskich.

Oto te inwestycje:

1. Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo.
2. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Chabówko.
3. Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z budową pomostu na Jeziorze Babińskim, w miejscowości Babin.
4. Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bielice.
5. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Babinie.
6. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo oraz modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice.
7. Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci w pasie drogi powiatowej w obrębie Bielice i Parsów.
8. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Swochowo.
9. Przebudowa placu na cele rekreacyjne w miejscowości Chabowo oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie.